Thursday, August 5, 2010

Dito Ako Nagsimula (From Here I Started)

Ang taong walang kaibigan, walang pangarap, at walang pananaw sa buhay ay tulad ng isang taong naglalakad sa dilim. Walang makitang liwnag, walang patutunguhan at walang nararamdamang kasiyahan sa buhay. Ako ay isang halimbawa ng ganitong tao hanggang sa matagpuan ko ang tanging bagay na nagpakilala sa akin ng lahat - ang anime na Hunter X Hunter.
Ito ay isang uri ng cartoon na nagmula sa mga Hapones. Ito ay isang kwento ng apat na magkakaibang tao na naging iisa para sa isang layunin - ang maging hunter. Tila ang mga larawang gumagalaw na ito ang nagbigay ng daan upang magkaroon ng liwanag ang aking paligid. Taong 2002 ng mga panahong iyon, wala akong kaibigan kaya naman palagi akong mag-isa. Subalit isang araw matapos naming mapanood ang anime na Hunter X Hunter, kusa akong lumapit sa dalawang atao na nagustuhan rin ito. At sa pagbibiro ng tadhana ay napalapit ako sa dalawang iyon a siyang naging pinakamatalik kong mga kaibigan. Isa sa kanila ay tinuturing kong kakumpitensiya sa pagdodrawing opagguhit sapagkat noon ay labis na siyang magaling. Sa kanya nag-ugat ag layunin kong makagawa rin ng comics at hindi ako nabigo sapagkat tinulungan at tinuruan niya ako. Nang makarating na sa mataas na paaralan, nagkahiwa-hiwalay kami dahil sa mga personal na bagay subalit hindi naman kahit kailan pinutol ang komunikasyon.At nang makarating na sa pagtatapos sa mataas na paaralan, dito ako tuluyang nalinawan sa kung ano ba talaga ang gusto ko, ano ang akng pangarap at saan ko nais makarating. Tulad ng dalawa sa apat na bida sa Hunter X Hunter, pinilit naming dalawa ng aking kaibigan na marunong gumuhit na magkasama naming haharapin ang mundo ng sining sa kolehiyo.

Lubos ang aking pasasalamat s kanya sapagkat kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa unibersidad na ito ngayon. Nakakalungkot man isipin na panag-isip niyang hindi ang sining ang propesyong nakalaan para sa kanya,sinabi iyang masaya siya dahil nagawa niya ang ninais ng Diyos, ang tulungan akong maaot ang aking pangarap. At sa ngayon, ako’y nakikipagsapalaran na sa mund ng sining upang makagawa ng isang anime balang araw tulad ng Hunter X Hunter na makakapagbigay ng ispirasyon sa iba. Pangarap kong maisalo sa iba ang aking mga naranasan at sa pamamagitan ng anime, alam kong ito ay aking matutupad. Subalit hindi lamang sa pangarap ang buhay ko sa larangan ng pagguhit. Naniniwala akong binigay sa akin ng Panginoon ang isang propesyon na isa na sa nangingibabaw sa modernong buhay na tiyak makakaag-ahon sa aking pamilya sa kahirapan.

Hindi ko lubos akalain na ang simpleng ngiti na naihatid sa aking anime na iyon ang magpapakilala sa akin sa tunay na ako. Dahil dito kaya nahulma at nahubog ang inyong lingkod. Ang anime na ito ang naging susi upang mabuksan ko ang madilim na kwarto at salubungin ang liwanag ng buhay. Ito na ag buhay ko, at magiging masaya ako na mabuhay na kaakibat ang sining na nagpakilala at nagbugay ng aking pangarap at direksyon sa buhay. Ito ang bagay na hinding-hindi ko bibitawan kahit na kailan. ikaw, saan ka ba nagsimula? At saan ka magwawakas?

No comments:

Post a Comment

Write your comment or message here.

Ads by Google